Kognitiv Klinik Mette Friis

Mette Friis  
Kognitiv Klinik  
21 60 40 26   
Nørrebrogade 18 B   
8000 Århus C.

kognitivklinik@mail.dk  Til dig som søger en Psykolog.
Velkommen til en kort orientering om, hvilke problemstillinger, jeg som psykolog har erfaring med og kan yde støtte og hjælp i forhold til, samt lidt om, hvilke metoder, jeg arbejder med.

Jeg kan oplyse dig om, at jeg samlet har 11 års erfaringsgrundlag fra flere, forskellige stillinger i det offentlige, hvor jeg har arbejdet som klinisk psykolog. Jeg har været meget bevidst om at opnå god og gedigen erfaring fra flere områder inden, jeg selv begyndte at praktisere, dette for at højne kvaliteten af det private tilbud.
Jeg har været privatpraktiserende siden 2005.

Problemstillinger, jeg har erfaring med, kan være følgende:

Mindreværd /selvusikkerhed

Tristhed eller depressivitet.

Forskellige former for angst, eksempelvis:

Panikangst hvor angsten kommer som anfald.

Tvangstanker eller tvangshandlinger som er tanker, der trænger sig på igen og igen med et svært ubehageligt, angstprovokerende indhold eller handlinger,som man oplever er nødvendige at foretage sig, hvorfor man ellers frygter noget ubehageligt måtte ske.

Angst  ved socialt samvær, som kan medføre, at man eksempelvis rødmer, sveder, når man er i sociale sammenhænge. Usikkerheden kan bunde i generthed.

Angst for at lide af alvorlig sygdom.

Misbrug enten af Alkohol eller Rusmidler.

Krisereaktioner i forbindelse med eksempelvis ophør af parforhold/ægteskab, fyring fra job
.
Akut krise i forbindelse med ulykke/overfald

Belastningsreaktioner i forbindelse med stress/udbrændthed.
Pårørende til psykisk syge(jeg har flere års erfaring fra ansættelse i psykiatrien)

Der kan være problemstillinger, jeg ikke har nævnt her, som du gerne vil have hjælp til. Du er altid velkommen til at kontakte mig telefonisk, hvor jeg kan oplyse dig om, hvorvidt det er noget, jeg har kendskab til og vurdere, hvorvidt der er baggrund for at tilbyde dig samtaler.

Jeg arbejder primært med kognitive behandlingsmetoder, hvilket indebærer en god behandlingsetik, idet målsætning for samtaleforløbet aftales i fællesskab med dig.
Der er klarhed omkring, hvad den enkelte terapitime bruges til gennem en aftalt dagsorden, og terapien tager sit udgangspunkt i dine konkrete problemstillinger. Der er tale om et samarbejde terapeut og klient imellem frem for et "lærer-elev" forhold.

Begrebet "kognitiv" kan oversættes til tanker og grundlaget i kognitiv terapi er, at det kan være vores måde, vi tænker om os selv eller vores omverden på, der kan skabe eller vedligeholde vores følelsesmæssige ubehag. Metoden retter sig derfor mod at udfordre og nuancere ens tænkning samt mod at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at handle på.
Som noget nyt tilbyder jeg endvidere en kropsligt baseret metode, der kan være forløsende i forbindelse med forskellige typer af traumer samt hypnoterapi, der kan være særdeles effektivt og er en anden måde at arbejde med sig selv på.
Jeg har overenskomst med sygesikringen.

Har ovenstående vakt interesse kontakt mig venligst på nedenstående telefon nummer.

Konsultation.
Konsultationstid:
Hverdage mellem kl.12.00 - 12.30 på telefon 21 60 40 26.


 


Om mig

 

Kognitiv Klinik Mette Friis

 


Diverse
 

 

Log på