top of page
IMG_2850.jpg

Velkommen til en kort orientering om, hvilke problemstillinger, jeg som psykolog har erfaring med og kan yde støtte og hjælp i forhold til, samt lidt om, hvilke metoder, jeg arbejder med.

 

Jeg kan oplyse dig om, at jeg samlet har mange års erfaringsgrundlag fra flere, forskellige stillinger i det offentlige, hvor jeg har arbejdet som klinisk psykolog. Jeg har været meget bevidst om at opnå en god og gedigen erfaring fra flere områder inden, jeg selv begyndte at praktisere, dette for at højne kvaliteten af det private tilbud. Jeg har været privatpraktiserende siden 2005.

 

Jeg arbejder primært med kognitive behandlingsmetoder, hvilket indebærer en god behandlingsetik, idet målsætning for samtaleforløbet aftales i fællesskab med dig.

Der er klarhed omkring, hvad den enkelte terapitime bruges til gennem en aftalt dagorden, og terapien tager sit udgangspunkt i dine konkrete problemstillinger. Der er tale om et samarbejde terapeut og klient imellem fremfor et "lærer-elev" forhold.

Begrebet "kognitiv" refererer til tanker og grundlaget i kognitiv terapi er, at det kan være vores måde, vi tænker om os selv eller vores omverden på, der kan skabe eller vedligeholde følelsesmæssigt ubehag. Metoden retter sig derfor mod at udfordre og nuancere ens tænkning samt mod at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at reagere på.

Som supplerende metoder tilbyder jeg endvidere en kropsligt baseret metode, der kan være forløsende i forbindelse med forskellige typer af traumer samt hypnoterapi, der kan være særdeles effektiv og er en anden måde at arbejde med sig selv på.

Jeg har overenskomst med sygesikringen.

Har ovenstående vakt interesse, er du meget velkommen til at kontakte mig. 

Vel mødt i min praksis!

bottom of page