Kognitiv Klinik | Mette Friis

Click here to edit subtitle

Velkommen til en kort orientering om, hvilke problemstillinger, jeg som psykolog har erfaring med og kan yde støtte og hjælp i forhold til, samt lidt om, hvilke metoder, jeg arbejder med.


Jeg kan oplyse dig om, at jeg samlet har mange års erfaringsgrundlag fra flere forskellige stillinger i det offentlige, hvor jeg har arbejdet som klinisk psykolog. Jeg har været meget bevidst om at opnå en god og gedigen erfaring fra flere områder inden, jeg selv begyndte at praktisere, dette for at højne kvaliteten af det private tilbud. Jeg har været privatpraktiserende siden 2005.

Problemstillinger, jeg har erfaring med, kan være følgende:
 • Tristhed eller depressivitet.
 • Forskellige former for angst, eksempelvis:
  • Panikangst hvor angsten kommer som anfald.
  • Tvangstanker som er tanker, der trænger sig på igen og igen med et svært, angstprovokerende indhold eller tvangshandlinger, som man oplever er nødvendige at foretage sig, hvorfor man ellers frygter noget ubehageligt måtte ske.
  • Angst ved socialt samvær, som kan medføre, at man eksempelvis rødmer eller sveder, når man er i sociale sammenhænge. Usikkerheden kan bunde i generthed.
  • Angst for at lide af alvorlig sygdom.
 • Misbrug enten af alkohol eller rusmidler.
 • Krisereaktioner i forbindelse med ophør af parforhold/ægteskab, eller fyring fra job.
 • Akut krise i forbindelse med ulykke/overfald.
 • Belastningsreaktioner i forbindelse med stress/udbrændthed.
 • At være pårørende til psykisk syge (jeg har flere års erfaring fra ansættelse i psykiatrien).

Der kan være problemstillinger, jeg ikke har nævnt her, som du gerne vil have hjælp til. Du er altid velkommen til at kontakte mig telefonisk, hvor jeg kan oplyse dig om, hvorvidt det er noget, jeg har kendskab til og vurdere, hvorvidt der er baggrund for at tilbyde dig samtaler.
Jeg arbejder primært med kognitive behandlingsmetoder, hvilket indebærer en god behandlingsetik, idet målsætning for samtaleforløbet aftales i fællesskab med dig.
Der er klarhed omkring, hvad den enkelte terapitime bruges til gennem en aftalt dagorden, og terapien tager sit udgangspunkt i dine konkrete problemstillinger. Der er tale om et samarbejde terapeut og klient imellem fremfor et "lærer-elev" forhold.
Begrebet "kognitiv" refererer til tanker og grundlaget i kognitiv terapi er, at det kan være vores måde, vi tænker om os selv eller vores omverden på, der kan skabe eller vedligeholde følelsesmæssigt ubehag. Metoden retter sig derfor mod at udfordre og nuancere ens tænkning samt mod at finde nye og mere hensigtsmæssige måder at reagere på.
Som supplerende metoder tilbyder jeg endvidere en kropsligt baseret metode, der kan være forløsende i forbindelse med forskellige typer af traumer samt hypnoterapi, der kan være særdeles effektiv og er en anden måde at arbejde med sig selv på.
Jeg har overenskomst med sygesikringen.
Har ovenstående vakt interesse, kontakt mig venligst på nedenstående mobilnummer eller på mail.

Mobilnummer: 21 60 40 26 på hverdage i tidsrummet ml. kl. 9-16, Fredage ml.9-15. Læg en besked og jeg vil ringe tilbage til dig.

Afbud  til samtaler gives senest dagen før på ovenstående telefonnr. inden kl.16, hvorfor der ellers betales for honorar som fastlagt.

Klinikkens Privatlivspolitik: Psykologen har tavshedspligt, denne kan kun brydes, hvis det vurderes, at , at der er noget helt særligt på spil for klienten, at det kunne være skadeligt, hvis man ikke gjorde det. Der skrives journal fra gang til gang og denne opbevares i et lukket journalsystem. Ved lægehenvisning spørges der om tilladelse til at kontakte denne ved påbegyndelsen af samtaleforløbet, man som klient selv bestemmer, hvorvidt man ønsker. Det samme gælder ved afslutning af ens forløb.  Der skal altid gives skriftligt samtykke til en tredie part, der måtte ønske særlige oplysninger. Journaler slettes efter fem år. 
Der er afsat tid mellem de enkelte klienter, der betyder, at du typisk vil kunne sidde i ro og fred i venteværelset, inden du skal ind til din samtale.

Vel mødt i min praksis!