top of page

Klinikkens Privatlivspolitik 

Psykologen har tavshedspligt, denne kan kun brydes, hvis det vurderes, at, at der er noget helt særligt på spil for klienten, at det kunne være skadeligt, hvis man ikke gjorde det.

Der skrives journal fra gang til gang og denne opbevares i et lukket journalsystem.

Ved lægehenvisning spørges der om tilladelse til at kontakte denne ved påbegyndelsen af samtaleforløbet, man som klient selv bestemmer, hvorvidt man ønsker. Det samme gælder ved afslutning af ens forløb.  Der skal altid gives skriftligt samtykke til en tredie part, der måtte ønske særlige oplysninger. Journaler slettes efter fem år. 

bottom of page